Personlig Gennemslagskraft:
Mundtlig formidling og præsentationsteknik

”Du skal bare lige stille dig op og sige nogle ord om …..”

Mange mennesker har udfordringer i forskellig grad med at skulle tage ordet. Enten kan man føle ubehag over at skulle perfome foran andre, eller man har svært ved at formidle sit budskab effektivt til sine tilhørere.  Når man er ”på”, kan manglende gennemslagskraft, nervøsitet eller tidspres påvirke ens performance.

På dette kurset lærer I, hvordan I får et markant øget udbytte af jeres kommunikation med nogle grundlæggende enkle teknikker, der gør at I kan tage ordet og fremlægge i enhver situation.

Kurset er for alle der ønsker at optimere deres mindset, fremtoning, selvtillid, stemmeføring samt kropssprog, og overføre disse evner til at kunne fremlægge indholdet klart og engagerende så lytterne forstår, husker og omsætter budskaberne

Personlig Gennemslagskraft:
Mundtlig formidling og præsentationsteknik

”Du skal bare lige stille dig op og sige nogle ord om …..”

Mange mennesker har udfordringer i forskellig grad med at skulle tage ordet. Enten kan man føle ubehag over at skulle perfome foran andre, eller man har svært ved at formidle sit budskab effektivt til sine tilhørere.  Når man er ”på”, kan manglende gennemslagskraft, nervøsitet eller tidspres påvirke ens performance.

På dette kurset lærer I, hvordan I får et markant øget udbytte af jeres kommunikation med nogle grundlæggende enkle teknikker, der gør at I kan tage ordet og fremlægge i enhver situation.

Kurset er for alle der ønsker at optimere deres mindset, fremtoning, selvtillid, stemmeføring samt kropssprog, og overføre disse evner til at kunne fremlægge indholdet klart og engagerende så lytterne forstår, husker og omsætter budskaberne

Brug Din
gennemslagskraft

Lær at øge din gennemslagskraft og styrk din indflydelse på dine tilhørere

Styrk din
nonverbale
kommunikation

Lær at tale overbevisende ved at styrke dit budskab gennem dit kropssprog og stemmeføringen

Bliv dygtig til at præsentere

Lær at skabe en fængende formidling fra det øjeblik du træder ind på gulvet

Hvad Siger Kursus
deltagerne?

"Jeg har deltaget i Vibekes kursus "Personlig gennemslagskraft" intet mindre end to gange, fordi jeg fik mulighed for at få en udvidet version af kurset. Det er det bedste kursus jeg har deltaget i"
Anja Schremmer Hartmann
Fuldmægtig hos Rigsrevisionen

hvad lærer du på kurset

 • Kom ud over scenekanten og engager tilhørerne fra start til slut
 • Få styr på indre ro, nærvær og tal med overskud
 • Formidl med tydelig stemmeføring og kropssprog der understreger budskabet
 • Brug prosodi der skaber mening i ordene: betoning, klang, tempo, volume og kunstpauser
 • Skær ind til benet i budskabet både verbalt og visuelt
 • Brug rummet, gulvet og visuelle midler, skab helhed i præsentationen
 • Inspiration til at tydeliggøre eventuelle visuelle midler som slides og flipover, kurset træner ikke Power Point opbygning.

Kurset indledes med et teoretisk oplæg om de emner I skal træne. I vil blive involveret aktivt lige fra starten af. Herefter træner I kursets temaer intensivt, og sætter redskaberne sammen med jeres oplæg, efter devisen ”øvelse gør mester” Alle deltagere vil få fokuseret personlig træning af underviseren og en plan, der implementerer de nye kompetencer effektivt

4682271b

hvad lærer du på kurset

 • Kom ud over scenekanten og engager tilhørerne fra start til slut
 • Få styr på indre ro, nærvær og tal med overskud
 • Formidl med tydelig stemmeføring og kropssprog der understreger budskabet
 • Brug prosodi der skaber mening i ordene: betoning, klang, tempo, volume og kunstpauser
 • Skær ind til benet i budskabet både verbalt og visuelt
 • Brug rummet, gulvet og visuelle midler, skab helhed i præsentationen
 • Inspiration til at tydeliggøre eventuelle visuelle midler som slides og flipover, kurset træner ikke Power Point opbygning.

Kurset indledes med et teoretisk oplæg om de emner I skal træne. I vil blive involveret aktivt lige fra starten af. Herefter træner I kursets temaer intensivt, og sætter redskaberne sammen med jeres oplæg, efter devisen ”øvelse gør mester” Alle deltagere vil få fokuseret personlig træning af underviseren og en plan, der implementerer de nye kompetencer effektivt

Hvad får deltageren og virksomheden
med hjem fra kuset?

Få en kollega der kan tage ordet og fremlægge med selvtillid, og nonverbalt overskud i kropssprog og stemme

Få en medarbejder der formår at bruge rummet, visuelle midler, og whiteboard på en engagerende og tydelig måde

Få en medarbejder med en stærk profil, der formår at præsentere sig selv, indholdet og virksomheden bedst muligt

Få en kollega der kan formidle budskaber, forklare fakta, projekter, resultater og idéer klart og engagerende til sine tilhørere