Stemme og tale træning:
Brug stemmens gennemslagskraft og tal overbevisende med efffektive metoder

“Undskyld… kunne du høre hvad han lige sagde?”

Mange oplever, at de har en udmærket stemme. Men når ordet skal tages, er det ikke altid let at styre stemmen og budskabet som ønsket.

Stemme træning er en vigtig kompetence at tilegne sig, så vi forvalter stemmen rigtigt og kan udtrykke budskabet sikkert og overbevisende. Også I betragtning af, at tilhørerne instinktivt tolker og bedømmer taler og budskab ud fra stemmens lyd og betoning.

På dette kursus lærer I hvordan stemmen fungerer og styres, som et fysiologisk apparat, og hvordan tankesættet har stor indflydelse på stemmens lyd og udtryk.

Stemmetrænings kurset giver jer et markant løft til jeres mundtlige formidling, præsentation og gennemslagskraft.

Stemme og tale træning:
Brug stemmens gennemslagskraft og tal overbevisende med efffektive metoder

“Undskyld… kunne du høre hvad han lige sagde?”

Mange oplever, at de har en udmærket stemme. Men når ordet skal tages, er det ikke altid let at styre stemmen og budskabet som ønsket.

Stemme træning er en vigtig kompetence at tilegne sig, så vi forvalter stemmen rigtigt og kan udtrykke budskabet sikkert og overbevisende. Også I betragtning af, at tilhørerne instinktivt tolker og bedømmer taler og budskab ud fra stemmens lyd og betoning.

På dette kursus lærer I hvordan stemmen fungerer og styres, som et fysiologisk apparat, og hvordan tankesættet har stor indflydelse på stemmens lyd og udtryk.

Stemmetrænings kurset giver jer et markant løft til jeres mundtlige formidling, præsentation og gennemslagskraft.

Tal overbevisende med stemmen

Lær at bruge stemmeteknik til at tale tydeligt, sikkert og med en god lyd

Kom af med stemmeproblemer

Lær at opbygge en sund og stærk stemme der holder også ved nervøsitet

Udtryk dit budskab stærkere

Lær hvordan du opnår det ønskede udtryk i dit budskab

Hvad Siger Kursusdeltagerne?

"Dette kursus gav mig et tigerspring. Hvis du vil flytte dig selv som person kommunikationsmæssigt, kan jeg varmt anbefale Voxlab. Med fokus på udtale og stemme træning, gav det meget hurtige og synlige resultater på min gennemslagskraft. Klart den bedste coaching jeg endnu har fået."
Morten Christensen Degn
Ingeniør, Head of Global, NPI

hvad lærer du på kurset

 • Sådan fungerer og styres stemmen optimalt både fysisk og mentalt
 • Styrk stemmen så den performer som du ønsker når du tager ordet
 • Løs stemme udfordringer som mumle, træt stemme, ikke kunne tale rummet op, for hurtig utydelig stemmeføring
 • Lær at bruge stemmen bevidst så tilhørerne engageres og lytter
 • Lær at bruge prosodi: betoning, kunstpauser, variation i lyd tempi, der giver indholdet mening og energi
 • Stemmeneuroner er stemmens ”kropssprog”, lær hvordan det fungerer
 • Lær hvad der sker med stemmen ved sprogskift og hvordan stemmen forvaltes he

Redskaberne sættes sammen med formidlingsopgaver, så stemmetræningen bliver indarbejdet og omsat i konkrete opgaver.

Kurset indledes med et teoretisk oplæg om de emner I skal træne. I vil blive involveret aktivt lige fra starten af. Herefter træner I kursets temaer intensivt, og sætter redskaberne sammen med jeres oplæg, efter devisen ”øvelse gør mester” Alle deltagere vil få fokuseret personlig træning af underviseren og en plan, der implementerer de nye kompetencer effektivt

4682271b

hvad lærer du på kurset

 • Sådan fungerer og styres stemmen optimalt både fysisk og mentalt
 • Styrk stemmen så den performer som du ønsker når du tager ordet
 • Løs stemme udfordringer som mumle, træt stemme, ikke kunne tale rummet op, for hurtig utydelig stemmeføring
 • Lær at bruge stemmen bevidst så tilhørerne engageres og lytter
 • Lær at bruge prosodi: betoning, kunstpauser, variation i lyd tempi, der giver indholdet mening og energi
 • Stemmeneuroner er stemmens ”kropssprog”, lær hvordan det fungerer
 • Lær hvad der sker med stemmen ved sprogskift og hvordan stemmen forvaltes he

Redskaberne sættes sammen med formidlingsopgaver, så stemmetræningen bliver indarbejdet og omsat i konkrete opgaver.

Kurset indledes med et teoretisk oplæg om de emner I skal træne. I vil blive involveret aktivt lige fra starten af. Herefter træner I kursets temaer intensivt, og sætter redskaberne sammen med jeres oplæg, efter devisen ”øvelse gør mester” Alle deltagere vil få fokuseret personlig træning af underviseren og en plan, der implementerer de nye kompetencer effektivt

Hvad får deltageren og virksomheden
med hjem fra kuset?

En kollega med en velfungerende stemme med dynamik og god klang, der fængende tager ordet er det et godt aktiv for virksomhedens kommunikation internt som eksternt

En medarbejder der har bevidst stemmebrug der giver afkast på mimik, kropssprog og gestik der fører til mere gennemslagskraft

En kollega der kan styre stemmen optimalt og sikkert, ved enhver form for mundtlig formidling og samtale

En medarbejder der kan formidle sit indhold professionelt, fængende med variation og personlighed fra start til slut

En kollega der kan håndtere stemmen roligt ved nervøsitet eller diskussion

En medarbejder der kan udtrykke og forklare fakta, projekter og idéer klart og sælge budskabet