Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK

Stemmen, instrumentet til alt mundtlig kommunikation

Brug stemmen optimalt og bliv hørt og forståetansigt

Hvorfor deltage? 

Al mundtlig kommunikation indbærer brug af stemmen. 

Meget få ved, hvordan den fungerer, og hvilke knapper der skal bruges, for at stemmen giver ordene det rette udtryk. 

Hver dag bruger I jeres stemmer til at kommunikere ud med: På mødet, i telefonen, på videokonferencen, i dialog og samvær med kolleger, kunder og samarbejdspartnere.

Bliv fremragende til at kommunikere klart, motiverende og effektivt ud til og med hinanden. 

Stemmen er en naturlig del af vores krop, men mange ved reelt ikke, hvordan stemmen bruges.

Det svarer til, at man har investeret i et nyt apparat, men brugsanvisningen bliver ikke læst.

Dermed bruges primært start- og stopknappen. Hvor ærgerligt at så mange funktioner ikke bliver brugt fordi: Stemmen er en vigtig del af vores identitet, og vi kommunikerer med stemmen mange timer hver dag,

også taget i betragtning, at vi i den vestlige verden udtaler ca. 20.000 ord per dag, alt efter personlighed, kultur og dagens indhold af møder, etc. 

For at få vores budskaber og kommunikation igennem, er det vigtigt, at vi hver især oplever, at vores stemme er velfungerende, tydelig og dynamisk, har god klang og kan høres i lokalet –det giver selvtillid, og der performes friere. 

Samtidig er det afgørende vigtigt, at lytterne oplever en stemme, som er behagelig at lytte til for at få det optimale ud af
budskaberne.

Når de opfatter og husker, hvad der bliver sagt, øges chancen markant for, at det sagte bliver omsat aktivt. 

Den måde, hvorpå stemmen performer for den enkelte, har indflydelse på: 

 • Arbejdsperformance- og status 
 • Kommunikationen i alle aspekter 
 • Selvtillid 
 • Hvordan andre tager stilling til budskabet, og om de lytter eller ej 

Hvorfor reagerer stemmen, som den gør? 

Stemmen er et fint og kompliceret apparat, der er afhængig af mange fysiske faktorer for at kunne udfolde sig optimalt. Den agerer teknisk og udtryksmæssigt forskelligt i forhold til situationen og reagerer ikke altid som ønsket. Ved forkert brug kan den lyde og føles træt og hæs og kan i værste fald tage rigtig skade. 

På workshoppen afsløres det, hvordan stemmen teknisk virker, hvorfor den kan ”svigte” os, og hvordan den udvikles og plejes. Her er muligheden for at komme af med blandt andet mumlen, manglende endelser
og hurtig snak. Der vil være fokus på at udvikle og styrke stemmen – og hvordan respiration er hele hemmeligheden bag. 

Hvad skal vi arbejde med? 

Kurset er en vekselvirkning mellem foredrag og høj aktiv deltagelse. Efter et indledende foredrag om, hvordan stemmen
fungerer fysisk, og hvordan den reagerer efter vores mindset, sættes øvelser i gang, der styrker og udvikler stemmen – og sættes over på praktisk tale i den daglige kommunikation og præsentation 

Det vil du erfare: 

 • Forstå din stemme fysiologisk og mentalt – så den altid er i topform 
 • Lær at styre stemmen i forhold til dine budskaber 
 • Forbedr din stemme, så du kommunikerer endnu mere sikkert, effektivt og troværdigt 
 • Artikulér tydeligt, styr tempo og tal salen op 

 Hvad får medarbejderen og organisationen ud af det? 

 • En sund og gennemslagskraftig stemme, der kan artikulere tydeligt, får lettere omsat budskabet til aktiv handling 
 • En kommunikator med troværdighed og engagement, når stemmen brænder igennem 
 • At det er lettere at forstå hinanden ved tele/video-konferencer, også på tværs af sprog og kultur 
 • En større gennemslagskraft generelt – og heraf følgende personlig trivsel, der smitter 

 1 – 1- forløb: dit personlige kursus

Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og behov for at optimere din stemme. Jeg vil vurdere, hvordan din stemme fungerer, både ud
fra dine egne betragtninger og oplevelser i din daglige kommunikation, og ud fra mit professionelle blik og øre, når jeg ser og hører dig. 

Du vil arbejde både med selve stemmeapparatet og i høj grad overføre dine nye kompetencer til din daglige kommunikation.
Eksempelvis ved præsentationer, ved møde-dialogen, som underviser, når du skal afholde et skype-møde, altså enhver form for mundtlig kommunikation, både på dansk og andre sprog 

Når du mestre at forbinde stemme med din kommunikation,  har du  og din arbejdsplads et meget stærkt kort på hånden. 

 Priser 

 • Op til 4 timers workshop: DKK 10.000,- 
 • Kursusdag med op til 12 deltagere (her anbefales 2-dages-kursus), per dag DKK 20.000 
 • En-til-en-undervisning: per time DKK 1250 (mimimum 2 timer første gang) afholdes på Voxlabs adresse,
 • Klippekort til en-til-en-kursist (12 timer for 10 timers pris, normalt DKK 15000, klippekortspris DKK 12.500 ekskl. moms) 
 • Alle priser tillægges moms, herudover kan der tilkomme udgifter til transport og hotel, hvis kurset afholdes uden for
  Københavnsområdet
 • Priserer afhængig af tid, sted og deltagerantal. Udgangspunktet er Voxlabs generelle priser

OBS! Oplever du et eller flere af disse punkter: 

 • At det kræver styrke at tale 
 • At stemmen får det dårligt i løbet af dagen 
 • Ubehagelig eller øm følelse i halsen 
 • En følelse af åndenød, når der tales 
 • Generel mumlen, hvisken eller lille stemme 
 • Et generelt ønske fra lytterne om, at du taler højere 
 • Så anbefales det stærkt at tage stemmetræning. Husk, hvis vi ikke passer på stemmen, vil den komme til at lyde gammel og knirkende, som tiden går! 

Hvad synes andre? 

Den anatomiske og tekniske indsigt, du tilbyder, betyder i mine øjne, at både kvaliteten og seriøsiteten hæves betydeligt. Den viden og de redskaber, du præsenterer, er meget tilgængelige og anvendelige. Det er værd at understrege, at dit kursus adskiller sig væsentligt fra lignende forløb, hvor der udelukkende er fokus på det, der ”foregår inde i hovedet”. Jeg føler allerede, at det gør en væsentlig forskel i hverdagen.Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization CBS

 Jeg har deltaget i Vibekes kursus hos Novo og har været igennem et personligt forløb med stemmetræning. Jeg føler, at jeg har fået en helt ny kompetence – og jeg får meget positiv feedback på min nye fremtoning i undervisnings- og oplægssituationer. Jeg kan varmt anbefale Vibeke som underviser, ikke mindst på grund af den konstruktive og meget individuelle feedback, hun giver.Birgitte Rønn Principal Statistician at Novo Nordisk 

Hvis du gerne vil udvikle din stemme og dermed din fremtræden, når du præsenterer for andre, vil jeg varmt anbefale Vibeke Krogsgaard – du kan ikke få en mere kompetent, menneskeklog og tillidsskabende lærer og coach.
Da jeg for nylig skulle forberede et foredrag for 150 ledere, kontaktede jeg Vibeke for at få målrettet stemmetræning. Jeg ville gerne udvikle min stemme, fordi jeg havde erfaret, at min stemme let blev anspændt og løb træt, når jeg skulle tale i længere tid, ligesom jeg gerne ville være i stand til at bruge min stemme mere nuanceret for at fastholde deltagernes opmærksomhed. Vi havde et intenst 2 måneders forløb, hvor vi mødtes ca. 1 gang om ugen, og jeg havde lektier for. Min stemme blev blødere og meget mere nuanceret – og det betød også, at jeg oplevede at jeg fik endnu større glæde og effekt af, at skulle holde foredrag.
Vibeke er en knivskarp underviser, hvor hendes baggrund som operasanger og hendes viden om stemmens anatomi er en kæmpe styrke. Samtidig har Vibeke som person en unik evne til at skabe et trygt og fortroligt rum, hvilket er væsentligt for at man som elev/deltager kan slappe af, bruge kroppen og give sig i kast med at lege med sin stemme. Lisbeth Borup Change management strategist 

 OmVoxlab  Grundlagt i 2000. Vores vision er at iklæde mennesker og virksomheder gennemslagskraft – både som individ og i fællesskabet. Vi er eksperter i stemmens fysik og brug, kropssprog, mod og motivation. Vores faste kunder siden start er blandt andre: Danfoss, Rigsrevisionen, CBS, Bane.dk og Dansk Magisterforening 

 Bestillinginformation og kontaktinfo@voxlab.dk /  For mere information, skriv eller ring til Vibeke Krogsgaard: krogsgaard@voxlab.dk / 21 96 99 11info@voxlab.dk /  For mere information, skriv eller ring til Vibeke Krogsgaard:  / 21 96 99 11