Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK

Hjælp – skal vi synge opera? teambuilding og event

Billede1Teambuilding

Hjælp – skal vi synge opera! Gør som ALK Abello, Danfoss, Københavns Kommune, Rigsrevisionen, DBU, TV2-Sport, Nordea, Maersk Line- Syng jer til fællesskab og samarbejde

Tuner teamet ind- bogstavelig talt:

At synge sætter energi og udfordring til hjerne og fysik. Og det er en stor oplevelse menneskeligt og kulturelt, at stå i samlet lyd og forme musikken helt i mål.

Samtidigt kræver det at synge sammen, et stort fokus på samarbejde og kommunikation, for at få projektet til at fungere optimalt.  Dette udfordre og  involverer evnen til at forstå og nå enighed om fortolkning af emnet/sangen og hvordan toner og tekst bliver formuleret bedst muligt ud. At alle er 100% på hvad der skal ske, for når musikken synges,  skal alle aftaler overholdes, for musikken venter ikke og projektet skrider hvis blot een er i tvivl eller blot er lidt foran eller bagefter.

Her leges med og trænes kommunikation, analyse, klare aftaler, interpretation, lytteevne,  timing, performance, fokus, faglig velfunderet, logistikken skal gå op, at nå til enighed, emotionel IQ, kreativitet, for at nævne nogle af de elementer der skal til for at skabe et perfekt musikalsk samarbejde der skal sælge billetter.

Undersøgelser fra Gøteborg Universitet viser at korister får samme hjerterytme! når de udøver musikken

Undersøgelser fra Oxford Universitet viser at synge sammen er den aktivitet der hurtigst etablerer kontakt mellem deltagerne på tværs af kultur og geografi, både grundet at det kræver synkront samarbejde og fordi den fysiske og mentale aktivitet gør os gladere.

Samtidigt frigives lykkehormonet endorfin og relations hormonet Oxytocin- det må da kaldes teambuilding

Alle kan deltage der kræves ingen musikalske forkundskaber. Musikken vi arbejder med er lige fra opera,  kor-værker, operette, samt musical- og så pepper vi det måske med lidt pop

At synge sammen

  • Samler gruppen, styrker samarbejde, relationer og fælleskab
  • Sætter gang i kommunikation, kreativitet, mod og følelsesmæssig IQ,
  • Tænder og udfordre fokus, lytte-evne og timing
  • Går på tværs af kultur og sprog

Hvad gør det at synge ved vores fysik

Når vi synger effektivt får vi varmen og det udfordre andre muskler end dem vi normalt er bevidste om at bruge, og ikke mindst vores vejrtrækning. Vi forbrænder ca. 150 kalorier ved at synge stående i en time. Undersøgelser viser at sangere generelt har et godt kondital, stærk bryst /mave muskulatur, god lungekapacitet og et hjerte med en god pumpe.

Sang skaber personlig- og fælles gennemslagskraft

At synge udvikler evnen til at performe i det daglige med stemme, mindset og kropssprog, samt evnen til at indtage podiet og være ”på” med engagement og fokus. At arbejde med musik og sang , kræver  godt, fokuseret samarbejde, aftaler skal overholdes til punkt og prikke, så musikken bliver først til ende med succes, så der skal løftes i flok med masser af konstruktivt samarbejde,

 

Hvad kan I lave? Her er forslag, som kan krydses med hinanden, alle forslag er mulige at videreudvikle i forhold til jeres ønsker og behov. OBS: Starten på enhver korsang event starter altid med intro og opvarmning af stemmerne, samt et kendt nummer som sætter stemningen, eksempelvis O sole Mio. Afslutningsvis kan synges et fællesnummer hvor korinstruktørerne synger med som operasolister

 

Kanon Deltagerne arbejder med et stykke musik som kan synges i kanon. Først indstuderes sangen i et fælleskor, hvor de musikalske aftaler kommer på plads. Herefter synges der i kanon, først med 2 kor, dernæst 3 kor. Det handler om at arbejde sammen på kryds og tværs for at det store fælleskor hænger sammen, hvilket kræver lytte evne, timing, at huske de musikalske aftaler og at bære opgaven sammen, både i sin egen gruppe og i forhold til alle deltagerne i det fælles kor.

Denne opgave giver fælles lyd med masser af variation der får sat samspil, backup og fremdrift i relief.

Tidsmæssigt fra 1,5 time +

 

Mini opera Deltagerne skaber deres egen mini-opera i en eller flere hold. Indledningsvis indstuderes et ca. 2-3 minutters kendt opera-refræn, eksempelvis Toreador arien fra Bizet´s Carmen, men med en ny tekst, der skal tolkes af deltagerne i deres egne hold.

Nu er det op til hvert hold at få udviklet og skabt deres fortolkning af den givne opgave. Her skal der samarbejdes om at udvikle opera-produktet”, fordeles roller, skabes timing og udtryk, være opfindsomme omkring scenografi, for til sidst at opføre deres stykke for hinanden. Det er en opgave der kræver uddelegering af opgaver, knivskarpt samarbejde- og at kunne give og modtage for at få det rette ”produkt” ud af opgaven.

Tidsmæssigt 1 dag+

 

Flerstemmigt kor Deltagerne inddeles i hold, hvor hvert hold skal indstudere deres stemme. Derefter mødes alle deltagere, og nu sættes alle stemmerne sammen så sangen får helhed. Deltagerne oplever ved sammensmeltningen af stemmerne, vigtigheden af samarbejdet for at opnå helheden. At de i hver deres gruppe arbejdede med en opgave som giver mening når alle bærer deres melodi-stemme helt i mål sammen med de andres melodi stemmer. Det kan sammenlignes med de forskellige afdelinger i en virksomhed, som har deres speciale: Marketing, økonomi, salg, produktion. Med forståelse for sig selv og hinandens formål med opgaven, skaber kommunikation og samarbejde resultater.

Her kan arbejdes med forskellige typer korværker eller musical- og operette-kor som der eventuelt kan sættes let koreografi til.

Tidsmæssigt 3 timer+

Kom i gang med sang på arbejdspladsen. At synge sammen på arbejdspladsen, måske hver morgen eller en gang om ugen , giver både energi, relationer, og varmer stemme og krop op til arbejdsdagen og dens kommunikation. Måske synger I endnu ikke eller måske er I allerede i gang? Det er værd at bruge nogle timer på, at lære at synge rigtigt, så jeres stemmer bliver stærke, med klang og volume, i stedet for at trætte stemmer. I får inspiration til forskellige måder at have fællessang på, for eksempel hvem skal finde en sang og hvorfor lige den sang og sang type? I får at vide hvordan I kan bruges jeres fællessang, som opvarmning til en god arbejdsdag, og I finder ud af hvordan I kan bruge sang som afstressning og energibooster.

Tidsmæssigt fra 2,5 timer +

 

Digt jeres egne sangtekster med fokus på emner,som arbejdsmiljø og samarbejde  Efter indstuderingen af en melodi, sendes deltagerne i hold ud for at digte nye tekster til melodien. Disse tekster udstikkes efter emner som arbejdspladsen gerne vil have fokus på. For eksempel samarbejde, arbejdsmiljø, kommunikation og produktudvikling. Hvert hold må herved kommunikere sammen om at definere hvad der betyder noget for dem og hvordan deres emner kan sættes i spil. Når holdene mødes for at synge de nye tekster for hinanden og i fællesskab kommer der nye ideer og forslag frem.

Tidsmæssigt 4 timer+

Hvad får I ud af det?

  •  Samarbejde, kommunikation og fællesskab
  • Energi, engagement og begejstring der samler

  • Brug af kreative-, logiske- og improvisatoriske evner

  • Udvikling af personlig og fælles performance- at brænde effektivt igennem

  • Fokus på gennemslagskraft, positivt mindset, stemme og kropssprog

  • Indsigt i musikkens samarbejdsmetoder

Deltagere 10-100+ ved hold opbygning

4-1000+ ved fælles kor

Kontakt Vibeke Krogsgaard for dialog og information 184_a

M: 219 69 911

E: v.krogsgaard@voxlab.dk

Voxlab.dk

Constantiavej 1, 2969 Rungsted

CVR 25642945